Organisatie-advies

Visie

Een advies landt het beste als je aansluit bij de belangen en persoonlijkheid van de persoon en organisatie die je adviseert.

Aanpak

Persoonlijk, op maat, met respect en betrokken.

 

Feedback

Enkele reacties die ik terug heb mogen krijgen:

 • Het rapport dat Thea opleverde was bondig, prettig leesbaar, zeer concreet, inhoudelijk goed en zeker bruikbaar. Het gaf blijk van een kundige inkoopprofessional!
 • De interviewees gaven terug dat ze een plezierig gesprek hadden gehad met Thea en herkenden zich allemaal in de conclusies uit het rapport. Met de aanbevelingen gaan we meteen aan de slag!
 • Ik leer zo veel van het meelopen met jou. Alle opties en alternatieven komen aan bod en je licht alles zo rustig en duidelijk toe, in theorie en de praktijk!

 

Mijn ervaring op dit vlak

 • Opstellen MVI beleid na gesprek met college en 2 workshops ‘Aan de slag met MVI’, al dan niet met getekend verslag
 • Opstellen MVI beleid na 10 interne interviews met budgethouders
 • Inspiratiesessie met voorbeelden van MVI aanbestedingen, specifiek voor GWW, Faciliair, ICT, Vastgoed
 • Kwartiermaker MVI bij een samenwerking van meerdere gemeenten
 • Regisseur MVI bij een gemeente
 • MVI denktank voor een grote gemeente: MVI input geven t.b.v. aanbestedingen
 • Inspiratiesessie ‘Kansen door SROI’
 • Rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van duurzaam inkopen door een gemeente

Mogelijke opdrachten

 • Projectleider / kwartiermaker MVI
 • Opzetten SROI werkwijze
 • Training Circulair Inkopen
 • Training Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
 • Inspiratiesessie MVI
 • Het opstellen van een Maatschappelijk Verantwoord Inkopen beleid

Wil je meer informatie of heb je interesse? Neem dan nu contact op!